Partneriaeth rhydd o ofn

Gwobr cydweithredu (arweinydd Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig) - Gwobrau Tai Cymru 2016

Dechreuodd y prosiect ‘rhydd o ofn’ yn 2014, pan ddaethom ni, fel grwˆp o landlordiaid cymdeithasol yng Ngwent, at ein gilydd i wella’n hymateb i gam-drin domestig. O gyflwyno protocol rhannu gwybodaeth yn 2011 ar achosion cam-drin domestig gyda heddlu Gwent, agorwyd ein llygaid i fynychder hyn ymhlith ein tenantiaid. Gyda chynnydd o 500% mewn achosion, gwnaethom gydnabod rôl landlordiaid cymdeithasol wrth fynd i’r afael â cham-drin domestig sy’n effeithio ar denantiaid a gweithwyr.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 30/11/2016   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau