Y Ffordd i Rio

Gwobr cydweithredu (arweinydd Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig) - Gwobrau Tai Cymru 2016

Yn dilyn digwyddiad llwyddiannus ‘ Rho Gynnig ar Gamp’ yn 2015 lle cydweithiodd Cartrefi Dinas Casnewydd gyda’r fenter gymdeithasol a’r ymddiriedolaeth elusennol Newport Live i gyflwyno sesiynau blasu chwaraeon, teimlwyd y gallai’r prosiect gael effaith lawer mwy petai’r sesiynau’n fwy hygyrch ar draws y ddinas. Defnyddiwyd yr un gwerthoedd craidd o ‘Rho Gynnig ar Gamp’, ynghyd â’r wedd gadarnhaol sydd ynghlwm â blwyddyn Olympaidd fel arf i gysylltu â chymunedau yn y prosiect hwn. Gwahoddwyd landlordiaid cymdeithasol eraill ar draws y ddinas i weithio gyda ni ar brosiect graddfa ehangach yn 2016, Y Ffordd i Rio. Fel cymdeithas tai, roedd hi’n bwysig pwysleisio gwerthoedd y Gemau Olympaidd (cyfeillgarwch, parch, rhagoriaeth) a’r Gemau Paralympaidd (penderfyniad, ysbrydoliaeth, dewrder a chydraddoldeb) er mwyn hyrwyddo cymunedau cynaliadwy a chydlynol.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 30/11/2016   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau