Linc STRIVE

Gwobr adeiladu cymunedau mwy diogel – Gwobrau Tai Cymru 2017

Mae camdriniaeth ddomestig yn parhau i fod yn un o’r troseddau mwyaf y cedwir yn dawel amdanynt yn y DU. Yn aml iawn, teimla’r dioddefwyr yn unig, efallai nad ydynt yn cydnabod eu bod yn destun camdriniaeth ddomestig a gallant fod yn ansicr ynghylch sut, neu gallai fod arnynt ormod o ofn troi at gefnogaeth. Fel darparwr tai, roedd Linc mewn sefyllfa unigryw i helpu dioddefwyr. Datblygwyd y gwasanaeth yn 2015 yn y lle cyntaf, ac ers hynny, mae Linc wedi ailasesu’r gwasanaeth yn barhaus i sicrhau ei fod yn diwallu anghenion y tenantiaid.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 30/11/2017   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau