Rhannu gwybodaeth ar gyfer cymunedau mwy diogel

Gwobr adeiladu cymunedau mwy diogel – Gwobrau Tai Cymru 2017

Mae Trivallis yn darparu bron i 11,000 o gartrefi i dros 12,000 o gwsmeriaid yn Rhondda Cynon Taf (RhCT). Mae gan RhCT yr ail boblogaeth fwyaf o bob ardal awdurdod lleol yng Nghymru. Gweithia tîm diogelwch cymunedol ymroddedig Trivallis (sy’n cynnwys 1 rheolwr a 4 swyddog) yn agos gyda sefydliadau partner fel Heddlu De Cymru a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru i fynd i’r afael â materion ymddygiad gwrthgymdeithasol.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 30/11/2017   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau