Arfer Da Cymru

 

Rhannu gwybodaeth ar gyfer cymunedau mwy diogel

Cadwch eich Cysylltiad

Categorïau

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru 30/11/2017 Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol

Gwobr adeiladu cymunedau mwy diogel – Gwobrau Tai Cymru 2017

Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Mae Trivallis yn darparu bron i 11,000 o gartrefi i dros 12,000 o gwsmeriaid yn Rhondda Cynon Taf (RhCT). Mae gan RhCT yr ail boblogaeth fwyaf o bob ardal awdurdod lleol yng Nghymru. Gweithia tîm diogelwch cymunedol ymroddedig Trivallis (sy’n cynnwys 1 rheolwr a 4 swyddog) yn agos gyda sefydliadau partner fel Heddlu De Cymru a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru i fynd i’r afael â materion ymddygiad gwrthgymdeithasol.

http://www.arferda.cymru/casestudy-10424