Teuluoedd cryfach ar gyfer cymunedau mwy diogel

Gwobr adeiladu cymunedau mwy diogel – Gwobrau Tai Cymru 2017

Mae gennym angerdd yn Charter Housing i weithio gyda phobl i fagu hyder, hunan-barch a chred i gyflawni pobl lwyddiannus, hapus, gwydn a chymunedau mwy diogel. Mae tîm Pobl Ifanc a Theuluoedd arbenigol yn gweithio gyda phobl i gynyddu ymwybyddiaeth a gwybodaeth am sut i effeithio’n gadarnhaol ar eu bywydau eu hunain, trwy sefydlu strategaethau a datblygu sgiliau am oes.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 30/11/2017   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau