Profiad o Gredyd Cynhwysol – safbwynt tenant

Gwobr ymgyrchoedd, cyfathrebu a chyhoeddiadau – Gwobrau Tai Cymru 2017

Comisiynwyd Tîm Astudiaethau Tai Prifysgol Fetropolitan Caerdydd gan CHC, trwy gyllid yr Oak Foundation, i ymgymryd â darn o ymchwil i effaith y Credyd Cynhwysol yng Nghymru. Yn deillio o’r gwaith hwn, cyhoeddwyd ‘Profiad o Gredyd Cynhwysol: safbwynt tenant’ sef y darn o ymchwil academaidd cyntaf ar y pwnc hwn yng Nghymru.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 30/11/2017   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau