Adeiladu dyfodol yn Sir y Fflint

Gwobr contractwr sydd â ffocws ar y gymuned – Gwobrau Tai Cymru 2017

Penodwyd Wates Residential gan Gyngor Sir y Fflint yn 2015 fel partner strategol i gyflawni 500 o gartrefi mawr eu hangen ar draws y sir erbyn 2020, a adwaenir fel RhTAS - Rhaglen Tai ac Adfywio Strategol. Gan gydweithio, cyd-gynhyrchodd y sefydliadau’r ‘Fframwaith Adfywio sydd nid yn unig yn gosod targedau ond sydd hefyd yn sefydlu cyfundrefn monitro ac archwilio gyfan sy’n canolbwyntio ar adfywiad i’r economi, buddiannau i’r gymuned a chyfraniad at addysg. Bob mis, cynhyrchir adroddiad sy’n rhoi manylion effaith a chanlyniadau hyd yma, gan ddangos Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 30/11/2017   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau