Walters Terrace

Gwobr contractwr sydd â ffocws ar y gymuned – Gwobrau Tai Cymru 2017

Yn Keepmoat Regeneration, sy’n rhan o Grwˆ p ENGIE, mae cymunedau wrth wraidd gwaith y sefydliad. Â hyn y tu hwnt i frics a morter. Mae Keepmoat yn cydnabod ei bod hi’n hynod bwysig cefnogi pobl leol a gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Mae Keepmoat yn integreiddio’n llawn mewn cymunedau ac yn gweithio’n agos gyda thrigolion a phartneriaid i adael effaith gadarnhaol tymor hir. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae’r sefydliad wedi ymroi dros £12,000 i brosiectau cymunedol ac elusennol yn Ne Cymru.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 30/11/2017   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau