The Mill

Gwobr contractwr sydd â ffocws ar y gymuned – Gwobrau Tai Cymru 2017

Pedwar conglfaen ymrwymiad Lovell i fuddiannau cymunedol cynaliadwy yw cymuned, addysg, cyflogaeth a chynaliadwyedd. Ynghyd â’r partneriaid Tirion a Cadwyn, mae Lovell yn datblygu un o raglenni adfywio trefol mwyaf erioed Cymru yn The Mill, Treganna gydag 800 o gartrefi newydd. Â’r datblygiad i’r afael â’r angen am dai fforddiadwy oherwydd bydd hanner y cartrefi’n destun gostyngiad mewn rhent a rhent cymdeithasol a reolir gan Cadwyn ar gyfer Grwˆ p Tirion, tra bydd y cartrefi sy’n weddill ar gael i’w gwerthu yn y farchnad agored trwy Lovell.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 30/11/2017   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau