Ymgyrch yn ôl i’r gymuned

Gwobr contractwr sydd â ffocws ar y gymuned – Gwobrau Tai Cymru 2017

Mae Morganstone, a sefydlwyd yn 2008, yn BBaCh Cymraeg ac yn Gyflogwr Cyflog Byw gyda swyddfeydd yn Llanelli a Chaerdydd. Cydweithreda Morganstone yn agos gyda chymdeithasau tai ledled Cymru i ddatblygu ystod o ddewisiadau tai ar draws Cymru i ddatblygu ystod o ddewisiadau tai sy’n bodloni anghenion cymunedau lleol. Mae gadael gwaddol a chyflawni buddiannau cyffyrddadwy i’r gymuned leol yn ffocws allweddol i’r cwmni ac yn eistedd wrth wraidd pob datblygiad. Ymgorfforir y dull hwn ym Mholisi Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol Morganstone ac mae’n dylanwadu ar bob gweithgaredd.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 30/11/2017   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau