Newid, ymgysylltu, gwella

Gwobr rhagoriaeth cwsmeriaid – Gwobrau Tai Cymru 2017

Mae Tai Dewis Cyntaf yn darparu tai â chymorth i bobl ddiamddiffyn sy’n eu galluogi i fyw yn annibynnol yn y gymuned. Fe’i sefydlwyd ym 1988 i ddechrau er mwyn darparu tai i bobl gydag anableddau dysgu sy’n ailgartrefu o sefydliadau arhosiad hir, mae’r sefydliad wedi galluogi unigolion i fyw yn annibynnol fel aelodau gwerthfawr yn eu cymuned leol. Ers hynny, mae Dewis Cyntaf wedi arallgyfeirio a bellach yn darparu tai i ystod llawer ehangach o denantiaid gan gynnwys anaf a gafwyd i’r ymennydd, anableddau corfforol a chynfilwyr y gallai fod arnynt angen cefnogaeth wrth adael y Lluoedd Arfog. Mae eu hangerdd a’u gwerthoedd i ddarparu tai arbenigol ar gyfer y rhai mwyaf diamddiffyn yn cymell y sefydliad i chwilio’n barhaus am ffyrdd o wella safonau a sicrhau bod ein cwsmeriaid yn cael y gwasanaeth gorau posibl. Mae ymgysylltiad a sail gwerthoedd cryf y tîm wedi’u harwain i gael un o’r lefelau bodlonrwydd cwsmeriaid uchaf ar draws y wlad.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 30/11/2017   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau