Gweithio ar ran Tai Tarian

Gwobr rhagoriaeth cwsmeriaid – Gwobrau Tai Cymru 2017

Ym mis Mawrth 2017, cwblhaodd Mi-space gontract Ailweirio Trydanol pedair blynedd i Dai Tarian (a adwaenwyd yn flaenorol fel Cartrefi NPT). Roedd y prosiect yr ail un o ddwy fenter cynnal a chadw cynlluniedig graddfa fawr a gynhaliwyd gan Mi-space ar ran Tai Tarian, y prosiect arall oedd prosiect adnewyddu ceginau ac ystafelloedd ymolchi. Roedd y prosiect ailweirio a cheginau ac ystafelloedd ymolchi’n gysylltiedig â chartrefi oedd yn cael eu preswylio a olygai y byddai gwir lwyddiant y gwaith yn cael ei fesur o ran ‘profiad y cwsmeriaid’.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 30/11/2017   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau