Shaftesbury Youf Gang

Gwobr grymuso a chynnwys cymunedau – Gwobrau Tai Cymru 2017

Mae 11 o bobl ifanc arloesol Shaftesbury’n helpu gwella’u hamgylchedd lleol. Dechreuodd swyddog cymorth cymunedol yr Heddlu, Janet Woodward ‘Youf Gang’ Shaftesbury yn 2015 ac mae 11 o blant lleol brwdfrydig naw i 14 oed bellach yn cymryd rhan. Dywedodd Charlie Young, aelod o Youf Gang “Mae gennym ddiddordeb yn y gymdogaeth leol ac mae gennym arwyddair o ‘wneud Shaftesbury yn lle brafiach i fyw ynddo’. Cynhaliwn gyfarfodydd misol ac rydym eisoes wedi cyflawni sawl sesiwn casglu sbwriel yn yr ardal.”
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 30/11/2017   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau