Arfer Da Cymru

 

Shaftesbury Youf Gang

Cadwch eich Cysylltiad

Categorïau

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru 30/11/2017 Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol

Gwobr grymuso a chynnwys cymunedau – Gwobrau Tai Cymru 2017

Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Mae 11 o bobl ifanc arloesol Shaftesbury’n helpu gwella’u hamgylchedd lleol. Dechreuodd swyddog cymorth cymunedol yr Heddlu, Janet Woodward ‘Youf Gang’ Shaftesbury yn 2015 ac mae 11 o blant lleol brwdfrydig naw i 14 oed bellach yn cymryd rhan. Dywedodd Charlie Young, aelod o Youf Gang “Mae gennym ddiddordeb yn y gymdogaeth leol ac mae gennym arwyddair o ‘wneud Shaftesbury yn lle brafiach i fyw ynddo’. Cynhaliwn gyfarfodydd misol ac rydym eisoes wedi cyflawni sawl sesiwn casglu sbwriel yn yr ardal.”

http://www.arferda.cymru/casestudy-10448