UNITY

Gwobr grymuso a chynnwys cymunedau – Gwobrau Tai Cymru 2017

Mae UNITY yn fforwm ieuenctid dan arweiniad pobl ifanc 14-25 oed. Maen nhw’n canolbwyntio ar ddatblygiadau yn y sector tai, materion sy’n effeithio ar y bobl ifanc a’r cymunedau maen nhw’n byw ynddynt. Mae UNITY yn lle i bobl ifanc gael llais, her, dylanwad a ffurfio tai a gwasanaethau cymunedol yng Nghasnewydd. Mae’r fforwm yn brosiect partneriaeth rhwng Cartrefi Dinas Casnewydd, Charter Housing Association a Chyngor Dinas Casnewydd. Sefydlwyd UNITY ym mis Medi 2015 ond fe’i lansiwyd yn swyddogol mewn Digwyddiad Cymunedol Casnewydd ym mis Gorffennaf 2016. Mae ganddynt 17 o aelodau cofrestredig sy’n cwrdd pob pythefnos.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 30/11/2017   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau