Own 2 feet…living

Gwobr grymuso a chynnwys cymunedau – Gwobrau Tai Cymru 2017

Llywodraeth Cymru, Gwella Bywydau a Chymunedau 2016 – “y farn yw y dylai gwasanaethau tai adlewyrchu anghenion y bobl sy’n eu defnyddio ac nid anghenion y sefydliad sy’n eu cyflawni”. Mae Tyˆ Cyfle’n ddatblygiad tai arloesol sy’n cefnogi pobl ifanc i annibyniaeth gydag 8 cartref cychwynnol i bobl 16 i 24 oed, gyda Chanolfan Cysylltiad Cymunedol ar y llawr gwaelod yn darparu hyfforddiant, dysgu anffurfiol a rhaglenni cyflogadwyedd ‘tameidiol’ i drigolion a’r gymuned leol.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 30/11/2017   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau