Tîm TAG

Gwobr grymuso a chynnwys cymunedau – Gwobrau Tai Cymru 2017

Tîm TAG (Grwˆ p Aseswyr Tenantiaid) uchelgeisiol newydd Cymdeithas Tai Rhondda yw Y rôl hollbwysig wrth brofi gwasanaethau ac adrodd yn ôl ar y ffordd y gall y sefydliad wella ar gyfer ei denantiaid a’r gymuned ehangach. Gweithiodd y Gymdeithas gyda grwpiau ffocws, ymgynghorwyd â thenantiaid ac aelodau’r gymuned a gofynnwyd iddynt sut roedden nhw wir am helpu’r sefydliad i ffurfio a gwella gwasanaethau er mwyn iddynt allu rhoi grwˆ p hyfforddedig a brwdfrydig ar waith a fyddai’n dangos buddiannau diriaethol yn glir.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 30/11/2017   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau