Gwasanaeth Sipsiwn a Theithwyr Gwent

Gwobr cynyddu cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn tai – Gwobrau Tai Cymru 2017

Cyfloga Gwasanaeth Sipsiwn a Theithwyr Gwent ddau weithiwr cymorth sy’n darparu cefnogaeth a chyngor uniongyrchol i gymunedau sipsiwn a theithwyr, awdurdodau lleol a grwpiau rhanddeiliaid allweddol yng Nghasnewydd, Torfaen a Blaenau Gwent. Dyma’r unig Wasanaeth Sipsiwn a Theithwyr ymroddedig a ariannwyd gan Cefnogi Pobl ac a ddarperir gan gymdeithas tai yng Nghymru. Sefydlwyd y gwasanaeth ym mis Ebrill 2016 yn dilyn astudiaeth yn dwyn y teitl “Anghenion Cymorth Cysylltiedig â Thai Sipsiwn a Theithwyr yng Ngwent”.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 30/11/2017   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau