Equality Street

Gwobr cynyddu cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn tai – Gwobrau Tai Cymru 2017

Cydraddoldeb ac amrywiaeth yw’r edefyn euraidd ar hyd Tai Calon. Ffurfia sail i bopeth a wneir gan y sefydliad. Roedd cydnabod ei bwysigrwydd yn golygu y dyfarnwyd i Dai Calon wobr a logo 10 her erbyn 2020 CIH, mae’r sefydliad bellach yn cynnwys y logo ar ei holl ddogfennau corfforaethol i ddangos pwysigrwydd cydraddoldeb ac amrywiaeth.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 30/11/2017   Categorïau: Cartrefi Cartrefi Cymunedol
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau