Creu dinas Efrog sy’n gyfeillgar i ddementia

Cymunedau Cefnogi Pobl â Dementia

Adroddiad gan Sefydliad Joseph Rowntree ar ei brosiect Dementia Without Walls yn Efrog, ynghyd â chanllawiau defnyddiol ar sefydlu cymuned sy’n cefnogi pobl â dementia.*
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 24/10/2018   Categorïau: Heneiddio'n Dda yng Nghymru No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau