Celebrating diversity

Mae’r Ffair Amrywiaeth flynyddol yng Ngholeg Gwyr Abertawe yn dathlu ac yn hyrwyddo agweddau cadarnhaol ar amrywiaeth trwy gynnwys myfyrwyr mewn ystod o brofiadau a gweithgareddau dysgu gwahanol. O’r celfyddydau perfformio i gwisiau elusen, gweithdai a stondinau, mae’r digwyddiad yn denu rhyw 1,000 o fyfyrwyr i ddod a chymryd rhan yn yr achlysur bywiog hwn....
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 25/08/2012   Categorïau: Estyn
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau