Myfyrwyr chweched dosbarth yn elwa o bartneriaeth leol

Mae’r gwaith mewn partneriaeth rhwng Bishop Vaughan Catholic School ac Ysgol Gyfun Treforys, Abertawe, yn rhoi dewis eang o bynciau a chyrsiau galwedigaethol i fyfyrwyr chweched dosbarth ar draws y ddau safle. Trwy’r strategaethau a gynlluniwyd yn dda a roddwyd ar waith i sicrhau effeithiolrwydd y bartneriaeth hon, bu effaith gadarnhaol ...
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 25/08/2012   Categorïau: Estyn
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau