Coleg yn datblygu partneriaeth Cymru – Affrica

Mae’r bartneriaeth sy’n datblygu rhwng Coleg Gwyr Abertawe ac Ysgol Gynradd Madungu yn Kenya wedi gwella datblygiad addysgol, cymdeithasol a deallusol myfyrwyr yn y ddau sefydliad. Dros y naw mlynedd diwethaf, mae’r prosiect wedi cyfrannu at liniaru tlodi drwy wella darpariaeth addysgol yn ardal Sigomre yng Ngorllewin Kenya ac wedi galluogi myfyrwyr i ddatblygu’u gwybodaeth am ddinasyddiaeth fyd-eang,...
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 25/08/2012   Categorïau: Estyn
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau