Ymchwil sy’n taro’r nod

Yn ystod 2006 cynhaliodd Pwyllgor Cyswllt Ystadegol Cymru drafodaethau am ymchwil effeithiol yng Nghymru. Barn aelodau’r Pwyllgor oedd nad oedd ymchwil yn cael ei chynnal na’i defnyddio mor effeithiol ag y gallai o bosibl. Comisiynodd brosiect “Gwella ymchwil yn llywodraeth leol Cymru” i archwilio ac acrodd ar y sefyllfa a gwneud argymhellion i’w gwella.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 03/09/2012   Categorïau: Uned Ddata
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau