Asesiad anghenion unedig Bro Morgannwg

Yn debyg i awdurdodau eraill yng Nghymru, mae Bro Morgannwg wedi datblygu strategaeth gymunedol integredig sy’n nodi pa olwg fydd ar y Fro yn y dyfodol a sut y caiff y weledigaeth hon ei gwireddu. Cafodd y blaenoriaethau yn y strategaeth eu llywio gan asesiad anghenion unedig. Roedd y partneriaid strategol yn awyddus i’w hasesiad anghenion gael ei ategu gan dystiolaeth gadarn. Gofynnwyd i ni gefnogi datblygiad sylfaen dystiolaeth gynhwysfawr ar gyfer yr asesiad anghenion.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 03/09/2012   Categorïau: Uned Ddata
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau