Enillwyr Gwobrau Gofal Cymdeithasol 2011 - Recriwtio a Chadw Gweithwyr yn Effeithiol

Cyngor Caerdydd am ei brosiect i fynd i’r afael â heriau recriwtio a chadw ym maes Gwasanaethau Plant. Cymerwyd camau i gadw staff ac ailadeiladu arbenigedd o fewn timau gwaith cymdeithasol rheng flaen trwy gefnogi gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso.

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 23/04/2009   Categorïau: Erthyglau Cyngor Gofal Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau