Enillwyr Gwobrau Gofal Cymdeithasol 2011 - Dysgu Gyda’n Gilydd

Cyngor Sir Fynwy am ei waith i wella’r gefnogaeth a’r arweiniad i bobl ifanc anabl sy’n symud i fyd oedolion. Nod y prosiect ‘Your Life, Your Choices’ yw cynorthwyo pobl ifanc, 14-25 oed, i gael mwy o ddewis a rheolaeth wrth gynllunio ar gyfer eu dyfodol a darparu’r gefnogaeth angenrheidiol i wneud hyn yn bosibl.

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 23/04/2009   Categorïau: Erthyglau Cyngor Gofal Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau