Enillwyr Gwobrau Gofal Cymdeithasol 2011 - Dysgu Gyda’n Gilydd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg am ei raglen e-ddysgu i wella arbenigedd staff sy’n cynorthwyo pobl ag anableddau dysgu ac ymddygiad heriol. Cafodd yr hyfforddiant hyblyg a hygyrch groeso brwd gan staff, gan wella’u sgiliau a’u cynorthwyo i roi mwy o gymorth i’r rhai mewn angen.

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 23/04/2009   Categorïau: Erthyglau Cyngor Gofal Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau