Enillwyr Gwobrau Gofal Cymdeithasol 2011 - Cynnal Annibyniaeth

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf am ei brosiect ‘Gwella Sgiliau Bywyd Gyda’n Gilydd’ lle’r oedd staff yn gweithio’n agos gyda phobl ag anableddau dysgu i’w cynorthwyo i ddysgu’r sgiliau sydd eu hangen i fyw’n annibynnol. Roedd staff yn cael hyfforddiant a oedd yn golygu eu bod yn gallu cynnig amrywiaeth eang o ddulliau addysgu i gynorthwyo defnyddwyr i gael cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol mewn Sgiliau Bywyd Ymarferol.

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 23/04/2009   Categorïau: Erthyglau Cyngor Gofal Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau