Enillwyr Gwobrau Gofal Cymdeithasol 2011 - Cefnogi Ymyrraeth Effeithiol gyda Phlant a’u Teuluoedd

Cyngor Gwynedd am ei waith yn integreiddio asesiad risg o niwed sylweddol i brosesau gwaith cymdeithasol. Datblygwyd dulliau arbenigol i gefnogi’r asesiadau mewn meysydd megis camddefnyddio sylweddau, esgeulustod a newid.

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 23/04/2009   Categorïau: Erthyglau Cyngor Gofal Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau