Buddsoddi i Arbed 4: Rhaglen Moderneiddio Ysgolion Powys – Cyngor Sir Powys

Datblygu seilwaith dysgu a chymunedol integredig cynaliadwy ar gyfer yr 21ain ganrif, gyda digonedd o TGCh, sy’n darparu amrywiaeth fawr o gyfleoedd addysgol cyfoes, dwyieithog o ansawdd uchel i blant, pobl ifanc ac oedolion yn eu dewis iaith, a fydd yn eu galluogi i gyflawni eu potensial.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 05/10/2013   Categorïau: Llywodraeth Cymru
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau