Cyflawni rhaglen effeithlonrwydd ac arloesi Llywodraeth Cymru trwy’r Byrddau Gwasanaethau Lleol - Gwyneth Ayers

Ers i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gael ei sefydlu ym 1999, mae disgwyl i Gymru asesu sut mae’n datblygu ac yn rheoli ei statws newydd fel cenedl sydd ag awdurdod datganoledig dros feysydd polisi penodol, gan fonitro sut y mae’n tyfu ac yn aeddfedu yn ystod ei blynyddoedd cynnar fel cenedl sy’n llywodraethu.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 23/04/2014   Categorïau: Academi Wales
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau