Cynyddu nifer y rhanddeiliaid er mwyn datblygu strategaeth gaffael Gwerth Cymru – pam nad yw rhai rhanddeiliaid yn cymryd rhan? - Dawn Brace

Gwerth Cymru yw canolfan ragoriaeth Llywodraeth Cymru ym maes caffael sy’n cefnogi’r sector cyhoeddus yng Nghymru, ac yn cydweithio gyda’r sector hwnnw mewn perthynas â sawl agwedd ar gaffael, gan gynnwys: strategaeth, hyfforddiant a rhannu’r arferion gorau. Mae’r ffordd y mae Gwerth Cymru wedi datblygu hyd heddiw ac esblygiad strategaeth gaffael Gwerth Cymru yn cael eu holrhain trwy ryddhau dogfennau polisi yn y bennod adolygu deunydd.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 23/04/2014   Categorïau: Academi Wales
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau