Sut ddylai CAFCASS Cymru fesur perfformiad? Cymhwyso modelau o effeithiolrwydd sefydliadol i’r sector cyhoeddus - Matthew Pinnell

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r llywodraeth wedi ceisio gwella safonau perfformiad yn y sector cyhoeddus trwy fabwysiadu dulliau o reoli a ddefnyddir yn y sector preifat, cyflwyno dulliau o fesur perfformiad a chanolbwyntio mwy ar sicrhau canlyniadau. Er gwaethaf y datblygiadau hyn, mae cwestiynau yn parhau o ran sut y gwneir asesiadau o effeithiolrwydd sefydliadol, gan bwy y maent yn cael eu gwneud ac yn erbyn pa feini prawf. Gan gadw hyn mewn cof, ystyrir pum model cysyniadol o effeithiolrwydd sefydliadol - y nod, yr adnoddau o ran systemau, y prosesau mewnol, y gwerthoedd sy’n cystadlu â’i gilydd, a modelau aml-randdeiliad - yng nghyd-destun sefydliad plant yn y sector cyhoeddus, sef CAFCASS CYMRU. Ar ôl ystyried, penderfynwyd treialu cynnig Boyne (2003) ar gyfer cyfuno’r nod a modelau aml-randdeiliad er mwyn gwella’r modd o ddiffinio a phennu effeithiolrwydd sefydliadol.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 23/04/2014   Categorïau: Academi Wales
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau