Gwella neu atebolrwydd, beth yw gwir ddiben rheoli perfformiad yn y sector cyhoeddus? Edrych ar effeithiolrwydd rheoli perfformiad yng Ngwasanaeth Tân ac Achub De Cymru - Stephen Rossiter

Roedd yr astudiaeth hon yn edrych ar ba mor effeithiol yw’r system rheoli perfformiad a ddefnyddir gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru. Roedd yn mynd ati’n benodol i asesu'r effaith y mae’r system honno’n ei chael ar amcanion y rheolwyr cynllunio busnes ac ar y sefydliad. Defnyddiwyd holiaduron meintiol a chyfweliadau lled-strwythuredig i ddatblygu damcaniaeth. Ymhlith y casgliadau, gwelwyd bod y system rheoli perfformiad yn y sector cyhoeddus yn tueddu mwy at reoli ac atebolrwydd yn hytrach nag at ddysgu a gwella perfformiad.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 23/04/2014   Categorïau: Academi Wales
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau