Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Gofal Gydag Urddas: Blwyddyn yn Ddiweddarach

Mynegodd y Bwrdd ei awydd i?w ymateb fod yn eiddo i?r bobl hyn eu hunain, y gymuned yn gyffredinol a?r staff ar bob lefel. Mae?n awyddus i?w waith fod yn seiliedig ar brofiad cleifion felly maent yn clywed hanesion y cleifion ac adroddiadau ar brofiadau cleifion yn rheolaidd. Mae hyn yn rhywbeth nad oedd yn digwydd yn yr un ffordd yn y gorffennol a rhoddwyd hwb iddo gan Gofal gydag Urddas?
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 11/10/2012   Categorïau: Cefnogi Pobl No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau