Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan

Gofal Gydag Urddas: Blwyddyn yn Ddiweddarach

Mae?r Bwrdd o?r farn bod Gofal gydag Urddas? yn gyfle gwerthfawr i roi sylw i faterion a oedd eisoes wedi?u nodi fel rhai oedd angen eu datrys. Mae wedi bod yn hwb i ddwyn pob agwedd ar eu gwaith ynghyd ac I symud ymlaen mewn meysydd lle?r oedd angen gweithredu. Maent wedi sefydlu cyfarfodydd grwp gorchwyl a gorffen sy?n gysylltiedig â?r agenda urddas ac sy?n cynnwys partneriaid allanol.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 11/10/2012   Categorïau: Cefnogi Pobl No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau