Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Gofal Gydag Urddas: Blwyddyn yn Ddiweddarach

Yn dilyn Gofal gydag Urddas? mae?r Bwrdd Iechyd wedi datblygu fframwaith sy?n helpu i ailedrych ar y gwerthoedd sy?n bwysig ac ar beth sy?n bwysig i staff. Mae?r Bwrdd Iechyd wedi edrych ymhellach ac yn ddyfnach ar urddas a pharch o safbwynt addysg, a hynny o ganlyniad I Gofal gydag Urddas?
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 11/10/2012   Categorïau: Cefnogi Pobl No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau