Bwrdd Iechyd Cwm Taf

Gofal Gydag Urddas: Blwyddyn yn Ddiweddarach

Mae Cwm Taf wedi defnyddio adroddiad Gofal gydag Urddas? Mewn sesiynau cynefino staff, yn enwedig i nyrsys. Mae wedi buddsoddi yn ei dîm datblygu sefydliadol, gan gydnabod pwysigrwydd ymgorffori?r gwerthoedd cywir a sicrhau newid mewn diwylliant. Mae enghreifftiau o arloesi?n cynnwys cynhyrchu arweinlyfrau poced I staff, a ddatblygwyd drwy ddefnyddio gwybodaeth staff. Mae?r cyntaf yn ymwneud â gofal dementia. Mae gwerthoedd craidd nyrsio?n cael eu hatgyfnerthu?n gyson, ac mae eu hadduned urddas yn cael ei diweddaru a?i harchwilio?n rheolaidd. Mae?n cynnig cyfleoedd datblygu i nyrsys i?w galluogi i ragori os ydynt yn dangos potensial fel arweinwyr.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 11/10/2012   Categorïau: Cefnogi Pobl No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau