Bwrdd Addysgu Iechyd Lleol Powys

Gofal Gydag Urddas: Blwyddyn yn Ddiweddarach

Mae?r Bwrdd Iechyd yn ystyried diwallu anghenion gofal pobl hyn fel busnes craidd, o gofio proffil y boblogaeth a?r niferoedd mawr o bobl hyn sy?n mewnfudo i?r sir. Cafodd Gofal gydag Urddas? ei ddefnyddio fel adroddiad a all fod yn sail i sgyrsiau ac i drafodaethau rhwng y proffesiynau a staff.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 11/10/2012   Categorïau: Cefnogi Pobl No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau