Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Gofal Gydag Urddas: Blwyddyn yn Ddiweddarach

Rhoddir clod i adroddiad Gofal gydag Urddas? am adnewyddu pwyslais Felindre ar yr hyn a oedd eisoes yn faes allweddol o waith yr Ymddiriedolaeth. Mae wedi ei hannog i ailedrych ar beth o?i gwaith ac I ymdrechu i?w wella. Y rhwystr mwyaf y mae Felindre?n ei wynebu wrth geisio cyflawni?r agenda hon yw amgylchedd ffisegol yr ysbyty, a diffyg cyllid cyfalaf I wneud gwelliannau.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 11/10/2012   Categorïau: Cefnogi Pobl No partner
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau