Arfer Da Cymru

 

Valleys Kids

Cadwch eich Cysylltiad

Categorïau

 Postiwyd gan Arfer Da Cymru 09/05/2014 Categorïau: WCVA

Canolbwyntiau cymunedol – gweledigaeth ar gyfer Cymru

Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau
Mae Valleys Kids yn fudiad cymunedol sydd wedi ennill nifer o wobrau, ac sy’n helpu i newid bywydau miloedd o bobl a theuluoedd yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymoedd y De.

http://www.arferda.cymru/casestudy-3302