Panel Safbwynt

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Mae Panel Safbwynt yn un o’r dulliau mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn eu defnyddio yn ei strategaeth ymgynghori i ymgysylltu â’i gwsmeriaid wrth ddatblygu a ffurfio ei wasanaethau a’i flaenoriaethau. Sefydlodd y panel ym 1998 i ateb gofynion Rhaglen y Gwerth Gorau ac, yn sgîl penodi swyddog ymgynghori yn 2001, mae’n rhoi mwy a mwy o gyfleoedd i’r cwsmeriaid gymryd rhan yn y broses benderfynu yn ogystal â rhoi gwybodaeth am sylwadau’r cwsmeriaid hynny.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 01/08/2006   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau