Swyddfa Symudol

Cyngor Sir y Fflint

Daeth y syniad o sefydlu gwasanaeth swyddfa symudol i’r amlwg am y tro cyntaf yn dilyn y llifogydd brawychus a effeithiodd ar sawl ardal yn Sir y Fflint ym 1999. Nid oedd gan Gyngor Sir y Fflint bwynt cydlynu bryd hynny ar gyfer digwyddiad o’r fath ac i roi cymorth a gwybodaeth i gymunedau a gafodd eu heffeithio gan y llifogydd. ‘Uned Ymateb Symudol Sir y Fflint’ oedd yr enw a roddwyd i’r gwasanaeth bryd hynny. Fodd bynnag, yn dilyn y ffordd y llwyddodd yr ‘ymateb symudol’ i gynorthwyo cymunedau yn ystod yr argyfwng bryd hynny, buan iawn y sylweddolwyd bod modd datblygu’r prosiect.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 19/12/2006   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau