Sustem archwilio dogfennau a rheoli llif y gwaith ynglyn â chyllid a budd-daliadau

Cyngor Sir Powys

Fel pob awdurdod lleol, roedd Gwasanaeth Cyllid a Budd-daliadau Cyngor Sir Powys yn gorfod cyflawni'r gamp o ateb blaenoriaethau gwladol a lleol o ran gwella safonau, gan roi gwasanaeth cyfun i'r cwsmeriaid a gwireddu delfryd yr awdurdod ynglyn â rhoi gwasanaethau ar gael. Problem ychwanegol i'r cyngor yw'r ffaith bod angen rhoi gwasanaethau o'r radd flaenaf i ardal sy'n ymestyn dros 2,000 o filltiroedd sgwâr ond sydd â phoblogaeth gymharol fach – llai na 130,000.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 14/11/2006   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau