Cynllun Gosod Gatiau

Cyngor Bro Morgannwg

Fel yng nghanol llawer o drefi, mae gan y Barri ym Mro Morgannwg nifer o dai sydd â rhwydwaith o lonydd cefn y tu ôl iddynt. Roedd y lonydd hyn yn rhoi cyfle ar gyfer troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, bwrgleriaeth, dympio, cam-drin cyffuriau, graffiti a thanau bwriadol fel arfer. Roedd y lonydd hyn yn “ddrysfa o lwybrau dianc i droseddwyr”. Mewn ymgynghoriad â thrigolion a phartneriaid, y Fro oedd un o’r cynghorau cyntaf yng Nghymru i gyflwyno cynllun “gosod gatiau” sylweddol ac arloesol.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 01/08/2006   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau