Partnership Arrangement

Cyngor Sir Fynwy

Yn 2001, dechreuodd Cyngor Sir Fynwy adolygiad 10 mlynedd o addysg gynradd yn ysir yn ymateb i anghenion gwladol a lleol. Pennodd 'Y Wlad sy'n Dysgu' flaenoriaethau gwladol megis ysgolion cymunedol, ehangu addysg y blynyddoedd cynnar, gwneud adeiladau'r ysgolion yn addas i'w dibenion nhw erbyn 2010 a gwella safonau addysg. Fel yn awdurdodau lleol eraill Cymru, roedd lleoedd dros ben yn yr ysgolion ac roedd adeiladau mewn cyflwr gwael. Ar ben hynny, roedd nifer o ysgolion yn ymwneud ag un cyfnod allweddol yn unig a doedd dim cydbwysedd rhwng dewis y rhieni a chyfrifoldeb yr AALl (awdurdod addysg lleol) i hyrwyddo addysg effeithiol ac effeithlon.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 07/12/2006   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau