Partneriaeth ranbarthol ar gyfer cefnogi plant a phobl ifanc â nam ar eu golwg

Awdurdodau Gwent Fwyaf

Mae Gwasanaeth Nam ar y Golwg Gwent (GVIS) yn wasanaeth cynghori a chymorth addysgol arbenigol rhanbarthol ar gyfer plant a phobl ifanc a nam ar eu golwg. Mae pennaeth y gwasanaeth hefyd yn rheoli Gwasanaeth Nam Amlsynnwyr Gwent (GMSIS) ar gyfer plant a phobl ifanc â nam amlsynnwyr (MSI).
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 01/08/2006   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau