Genesis RCT

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Mae Genesis yn golygu “Dechrau Newydd” a dyma’n union y mae’r prosiect yn ei gynnig i gannoedd o rieni ledled Rhondda Cynon Taf. Prif nodau’r prosiect yw cynyddu gweithgarwch economaidd rhieni mewn ardaloedd difreintiedig a lleihau nifer y plant sy’n cael eu heffeithio gan dlodi.
 Postiwyd gan Arfer Da Cymru
 01/08/2006   Categorïau: Rhagoriaeth Cymru 2005-2010
Graddiwch y cynnwys yma 0 Pleidleisiau